2014-06-18

Nackskrivelse


mina fingrar
fingrandes

i din lena nacke

skrev

jag älskar dig

så att jag gör

~


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar