2015-06-19

Bombsnyggt bombnedkast


det är sant att kvinnor är rena bakteriehordar
ni är så bakteriofagra
men det är vi män som är de äkta virusen
vi dras till er, ni exploderar i våra sinnen

~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar