2015-08-13

Kärlkramp


när jag så drabbas
i min okulära sfär
av din auriska pärl

så vet jag ej

vad som försegås
i mina kardiala kärl

vad som försegås
i mitt cerebrala celluar
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar