2015-09-20

Homo gorillae tidelagicus


För ungefär 3,3 miljoner år sedan hoppade de första flatlössen över från gorilla till människa, visar genetiska analyser av det lilla djuretfränder emellan
delar snällt säng samt smålort

må lide sex med
*Hallandsposten Del tre, 24 mars 2007, s 24, refererandes tidskriften BMC Biology


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar