2015-10-04

Hand i hand


där havet möter land
står vi hand i hand
vid Øresunds strand

ögnar mot den skimrande solnedgången
lyssnandes på den själsliga kärlekssången

önskar med dig förevigt livet genomvandra
levande känsla som ej mig går att hindra

tvenne förbundna själar
dansandes i livets eviga salar~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar