2016-08-15

Rädda samlivet, var otrogna!


Vi har gått in i en era av stor frihet och individualism, långt borta från storfamiljer, byanda och religion. Friare men också ensammare. I den situationen vänder vi oss mot en person ska täcka upp för alla dessa förluster. Är det konstigt att många relationer brakar samman under det trycket.frihet från sociala bojor
insnärjer oss i hjärterummens

tror oss finna allt, i ettTryggheten, stabiliteten och förutsägbarheten som man bygger upp i ett förhållande äventyrar sexualiteten.

Sexualitet vill ha mysterier, nya påhitt, oväntade saker.passionerad sex, jovars,
ehuru ej inom äktenskapet

låt det bara ske, flyg frittKärleken söker närhet medan åtrån behöver avstånd

Sex får sin näring av hemligheter och avstånd mellan människor.närande kärlek
när tête-à-tête

elda med annanJämställdhet, rättvisa, ömsesidig tolerans och kompromisser är ovärderliga för ett civiliserat samhälle. Tillämpas de i sängkammaren är risken överhängande att det leder till tråkig sex.
Sex visar inte hänsyn och går inte ihop med jämställdhet.
Sexualiteten är politiskt inkorrekt.eroromantik
kräver så ojämlikhet

du må komma främstKärlek ... medkänsla, värme, ömsesidighet, trevnad

Åtrån är mer oborstad och associeras med företeelser som hunger, iver, spänning, styrka.

Kärleken handlar om att ha, erotik om att vilja ha.mig får du, kärlek
andra får du så åtrå

og lusta till digMan parar sig inte i fångenskap.

Eld behöver luft. De flesta ... ger inte varandra tillräckligt med luft.andas fritt i luft og le
ej kylskåp för hettande du

må slangar släcka eld i buske
~

det kursiverade är citeringar från, Lennart Lundquist intervjuar Esther Perel, gällande boken “Vill ha dig”, i “Hemlighet ger näring åt sexlivet”, i SvD 21 nov 2007 s. 20-21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar