2017-01-17

Fri invandring - Fri sexVarför Sverige har så höga sjuktal:

Människor lider av fler sjukdomar än de flesta djurarter

Orsaken kan vara inavel eftersom våra förfäder och anmödrar hade få sexpartners när folkmängden var liten

fri sex samt invandring i glesbefolkat land
vägen till friskhetens hand~


(studie presenterad i SvD 050213)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar