2017-06-24

Evolutionerad könsskillnad


Hannar och honor kommer från olika världar brukar det heta. Men i verkligheten kan skillnaderna vara hårfina

En enda gen styr könsbeteendet hos mushonor. Slås genen ut börjar de omedelbart bete sig som hannar

Detta verkar särledes gälla hos möss och andra däggdjur vars sexuella liv styrs av så kallade feromoner, en typ av doftämnen som utsöndras för att locka till sig individer av det andra könet

Utan genen började mushonorna bete sig precis som mushannar. De försökte bestiga andra möss de stötte på, även riktiga hannar, de stötte med underkroppen som om de hade manliga könsorgan och de utstötte samma läten som hannar använder sig av när de ska locka honor

Det innebar inte att de slutat fungera som honor rent fysiskt. Några av dem födde ungar precis som vanligt. Men de var uppenbart kluvna i sin inställning till avkomman, som om de inte riktigt visste vad de skulle göra med den. De tog illa hand om ungarna och var dåliga på att skydda dem




hona o hane
lika som bär, snar en gen

kvinna lik man, japp




bestigning, av an’
läto o barnskit, stön, i

kvinna som man, japp




med extrafin gen
biologin tas till skyn

gudinna, av man

















~


“Inom varje hona döljer sig en hanne”, i Sydsvenskan, 8 augusti 2007. s. A24.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar