2016-01-24

Ditt innersta jag


ditt djuriska inre
ditt gudomliga själv

dina inre lustor
bejakas bör

i sakralitetens namn


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar