2016-01-29

Irisen din


likt universums svarta hål
dragningskraften gör
att man sig känner
näpet själsnaken

när man skådar din iris
rymmandes paradisets himlavalv




















Inga kommentarer:

Skicka en kommentar