2014-07-04

Jämlikhet


jämlikhet är bra

inom romantiken
förstör det
ehuru eroromantiken

~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar