2014-07-05

Rättvisa mellan könen


rättvisa handlar om att målen nås, jämlikt,
icke att vägen dit jämkas platt og lik

därför ter det sig även naturligt,
att kvinnor får mer, samt fler


~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar