2014-07-20

Själsextas


själsmöten sås
själarna transfereras
själarna unieras

o extas nås
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar