2014-07-10

Vill du dansa?


jag vill låta
min tunga dansa kärlekens vals
ehuru ej enbart på din hals
~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar